Wie zijn we?

Veilig Verkeer Nederland is heel dichtbij. Ons werk ligt letterlijk op straat. Wellicht zelfs in uw straat.

In Fryslân verenigen we mensen die het belang van veilig verkeer in Fryslân erkennen en zich daarvoor willen inzetten. Vrijwilligers die werk doen in hun gemeente, scholen waar verkeersouders actief zijn en districtsbestuurders en specialistische vrijwilligers die zich inzetten op provinciaal niveau.
Daarnaast zijn er beroepskrachten die vrijwilligers en verkeersouders ondersteunen.

Het districtsbestuur van Veilig Verkeer Nederland, district Fryslân

Het districtsbestuur vertegenwoordigt Veilig Verkeer Nederland in de regio. Voor district Fryslân zijn dat de onderstaande vrijwilligers:

Via het e-mailadres: steunpuntnoord@vvn.nl kunt u contact opnemen met het districtsbestuur.
Via deze website geven wij u een kijkje in de projecten die in Fryslân gedaan worden.

Voorzitter                                          Henni van Asten

Secretaris                                          Hans den Hertog

Penningmeester                              Klaas Scholte

Bestuurslid                                       Henri Dalstra

Bestuurslid                                       Willem van Dijk