Verkeersveilige schoolomgeving

De verkeerschaos om en nabij de schoolingang is voor veel ouders een grote ergernis. Veel ouders brengen en halen hun kinderen met de auto. Deze auto’s blokkeren de straat voor de school en zorgen voor een onoverzichtelijke situatie.

Geparkeerde auto’s nabij de ingang van de school ontnemen het zicht van naderende automobilisten op kinderen én van de kinderen die van het schoolplein komen op naderende auto’s. Tel daarbij de fietsen van wachtende ouders, vaak vlak voor het hek, en de chaos is compleet. Het paradoxale is dus dat ouders zich het meeste ergeren aan het gedrag van…. juist: de ouders. Het autogebruik neemt bij het halen en brengen van kinderen toe.

Naast gedrag speelt de inrichting van de schoolomgeving een belangrijke rol. Zo zou een school in ieder geval aan een 30 km/u weg moeten liggen, maar liever nog is de directe omgeving autoluw. Parkeren bij de ingang moet voorkomen worden en de school moet in het straatbeeld duidelijk opvallen. Daarnaast is een goede wachtruimte voor de ouders belangrijk, waarbij ouders ook hun fiets op een goede manier kunnen parkeren.

 

De knelpunten doen zich meestal alleen voor tijdens het halen en brengen van de kinderen. Het is daarom niet haalbaar formele regels zoals een stop- of parkeerverbod, of eenrichtingsverkeer in te stellen, omdat dit dan het hele jaar door zou gelden, dus ook ’s avonds, in weekenden en tijdens vakanties.

 

Ouders, de gemeente en het schoolteam kunnen samen zorgen voor een verkeersveilige schoolomgeving. Door ouders bewust te maken van de noodzaak het verkeersgedrag bij scholen aan te passen is op korte termijn winst te behalen. Als ouders samen met school afspraken maken over parkeren, rijrichting etc. zijn infrastructurele aanpassingen in de meeste gevallen niet meer nodig.  Belangrijk is ouders te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de verkeersveiligheid van de kinderen.

 

Om deze gedachtesprong tot stand te brengen heeft VVN een stappenplan ontwikkeld. Om dit project voor de school aan te vragen is financiering vanuit de gemeente of elders noodzakelijk. U kunt bij de gemeente navragen wat de mogelijkheden zijn of neem contact met ons op.

 

Tien gouden regels
De Tien Gouden Regels voor een veilige schoolomgeving helpen bij het veiliger maken van de directe schoolomgeving.
Flyers over de tien gouden regels kunt u in onze webshop bestellen.