VVN District Penningmeester Groningen

Contactpersoon: Anouck Veenstra. 0512-370485
Vacaturenummer: 109 | Sluitingsdatum: 31 juli 2018

Algemene taakomschrijving

 

De district penningmeester van het districtsbestuur is verantwoordelijk voor het financiële beleid van het district en het beheren van de financiën. U bent het aanspreekpunt voor de afdelingspenningmeesters, geeft u uitleg en ondersteunt u met advies over de boekhouding. U werkt hierbij nauw samen met de financieel medewerker op het steunpunt, waar de administratie is ondergebracht.

De belangrijkste taken kunnen worden samengevat als:

 • Verantwoordelijk voor het financieel beheer van het district.

 • Samenstellen van de begroting van het jaarplan.

 • Opmaken van de jaarrekening bij het jaarverslag.

 • Zorgen voor financiële onderbouwing van beleidsplannen en prognoses.

 • Levert periodieke rapportages en analyseert verschillen tussen budget en realisatie.

 • Beheren van de diverse geldstromen (district, VVN werkgroepen).

 • Ondersteunen van de afdelingspenningmeesters op financieel gebied en verantwoordelijk voor het tijdelijk aanleveren van financiële stukken in het consolidatieproces.

   

  Profiel

   

 • Functieniveau HBO werk- en denkniveau.

 • Competenties Hart voor financiën, transparant, adequaat handelen volgens de geldende financiële lijn, invoelend vermogen, servicegerichte houding. Daarnaast heeft de districtpenningmeester:

 • Een financiële achtergrond en ruime ervaring op ten minste HBO niveau.

 • Kennis en ervaring met basissoftware op de PC en financiële software in het bijzonder.

 • Kennis van beleid van VVN en neemt deze ook als basis van zijn/haar handelen.

 • Kennis omtrent de gemeentelijke besluitvorming (en begroting) is een pre.

 • Ervaring met vrijwilligerswerk c.q. verenigingsleven.

   

  Aantal uren:

  Tussen 4 en 8 uur per week. Het districtsbestuur vergadert periodiek (meestal tien keer per jaar). De districtsledenvergadering is maximaal twee keer per jaar. Tevens is er een landelijk overlegcircuit van districtspenningmeesters.

  Locatie:

  Provinciale oriëntatie met regionale en lokale netwerken.

  Benoeming:

  De district penningmeester wordt, evenals andere leden van het bestuur, benoemd door de District ledenvergadering. De zittingstermijn is vier jaar met maximaal twee maal een mogelijke verlenging van nog een periode van vier jaar. Voor vrijwilligers met een financieel takenpakket verlangt VVN een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

  Vergoeding onkosten

 • Reiskosten worden vergoed. Veilig Verkeer Nederland heeft voor haar vrijwilligers een vrijwilligersverzekering afgesloten. WA-dekking valt onder de collectieve verzekering van VVN. - Begeleiding en ondersteuning

 • U neemt deel aan de gratis VVN bestuur training voor nieuwe bestuurders.

 • U neemt deel aan andere door VVN aangeboden trainingen, die voor de functie van district penningmeester relevant zijn.

 • Voor advies en achtergronden is de financieel medewerker op het steunpunt uw sparringpartner.

 • De professionals fungeren als helpdesk. Zij faciliteren benodigde draaiboeken, formats e.d. en geven advies.