Caravancontrole 7 april georganiseerd door de afdeling Zuid Oost Fryslân

Op zaterdag  7 april 2018 organiseert de afdeling VVN Zuid Oost Fryslân in samenwerking met Veneboer Caravans en Rijksdienst Wegverkeer een caravancontrole met remmentest in de grote hal aan de Loswal 30 te Drachten.

Deze caravancontrole wordt uitgevoerd door onafhankelijke controleurs van de Rijksdienst Wegverkeer.
Voorgaande jaren heeft deze controle preventief gewerkt in het opsporen van gebreken en tekortkomingen. Tijdens de remmentest bleek herhaaldelijk dat de afstelling hiervan vaak zeer te wensen overliet, terwijl dit juist voor de verkeersveiligheid uiterst belangrijk is, evenals de toestand van de koppeling.
Voor de veiligheid van de gebruikers en weggebruikers zijn dan ook nog gasdichte gasaansluitingen en banden zonder gebreken van het grootste belang. Op het gebied van de benodigde papieren en documenten kunnen eventuele adviezen worden ingewonnen.Voor de carvancontrole kunt u zich opgeven door een telefonische afspraak te maken bij de secretaris van de afdeling 0512 514667 of aanmelden via de mail eppie.de.haan@freeler.nl.