FIETSENDE JEUGD IN DE KIJKER

 Dokkum: Veilig Verkeer Nederland, de samenwerkende gemeenten en de politie hadden de focus op de groepen 8 van 11 basisscholen uit de regio tijdens de praktische verkeersexamens. De leerlingen met de fel gekleurde hesjes reden een route door de buitenwijken en binnenstad waarbij ze op diverse punten in de stad door enkele vrijwillige ouders werden gadegeslagen en gecontroleerd.

Het gaat er vooral om om de leerlingen te laten ervaren hoe druk het kan zijn als fietser in het verkeer dus het hoofd erbij houden is dan het motto: De veiligheid van de kinderen gaat ons allen ter harte,de praktijkexamens zijn dan ook een opstap naar een grotere veiligheid en als het daarom gaat is een bijdrage vanuit het onderwijs van grote betekenis.

Volgens de politie-die met een drietal fietsen meereed op diverse routes-is het belangrijk dat de kinderen zich het verkeer eigen maken, zeker nu ze binnenkort naar het vervolgonderwijs gaan.

Meer veiligheid betekent immers: Minder verkeerslachtoffers. Volgens Elly Feddema van de samenwerkende gemeentes is het niet alleen een taak van de scholen, maar is er ook een taak voor de ouders weggelegd, kijk maar eens naar het smartphone gebruik op de fiets. Bij het succesvol afsluiten van het examen krijgen 187 deelnemende kinderen een diploma.

 

Dirk de Jong