Een lamp of een boete. Verlichtingsacties in Heerenveen

Donderdagavond 14 December organiseert de Fietsersbond i.s.m. de Politie en VVN een verlichtingsactie een lamp of een boete in Heerenveen. De politie zal fietsers zonder licht staande houden en ze de mogelijkheid geven om ter plekke bij de stand van de Fietsersbond licht te laten monteren tegen kostprijs. Om het publieksvriendelijke van de actie te benadrukken zullen Fietsersbond en VVN vrijwilligers de banden van fietsers van gratis lucht voorzien, indien gewenst. De actie vindt plaats op de Sieversstraat in Heerenveen. De actie start zo rond 18.30 uur. Wethouder Siebenga zal op de fiets van 1 van de eerste fietsers zonder licht, een lampje monteren en een informatiefolder uitreiken over goede fietsverlichting en het belang daarvan.

Wintercheck op basisscholen

Er worden deze winter nog meer verlichtingsacties gehouden. Op 5 basisscholen wordt in de maanden November en December ook een fietswintercheck uitgevoerd i.s.m. een lokale fietsenmaker.

Guerilla acties voortgezet onderwijs

Daarnaast organiseert de Fietsersbond guerrilla acties op scholen voortgezet onderwijs in de provincie. In de donkerste weken van het jaar, worden scholieren gecontroleerd op werkend licht. Is dat niet het geval, gaan we met hen in gesprek en geven we ze de mogelijkheid om zelf een lampje te monteren. Deze week vindt er een actie plaats bij OSG Sevenwolden in Heerenveen.

Bij sportclubs

Dit jaar richten we onze fietsverlichtingscampagne wat specifieker ook op de sportclubs. Gelukkig wordt er ook 's avonds en in het donker veel gefietst naar de club. Om het belang van goede fietsverlichting onder de aandacht te brengen nu het weer eerder donker wordt, willen we bij de grotere sportlocaties op een doordeweekse avond een fietsverlichtingsactie houden i.s.m. de betreffende sportclub. Dit jaar zijn de fietslampjes zelfs voorzien van het logo van de club. Deze week hebben we dat op 2 avonden gedaan bij de VV Heerenveen.

De fietsverlichtingscampagne is een landelijke campagne welke wordt gesteund door vele maatschappelijke organisaties, zoals VVN, ANWB, Sport Fryslân en de Fietsersbond. De lampjes worden beschikbaar gesteld door het ROF, het regionaal orgaan verkeersveiligheid in Fryslân.