Persberichten

Provinciale aftrap Praktisch Verkeersexamen Fryslân

In vrijwel alle gemeenten in Fryslân doen leerlingen van groep 7 en/of 8 mee aan het Praktisch Verkeersexamen. VVN wil hiermee extra aandacht vragen voor de overgang van leerlingen van groep 8 naar de eerste klas van het Voortgezet Onderwijs. Verder worden hiermee overige weggebruikers weer bewust gemaakt van de verkeersregels en gewezen op de aanwezigheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Ieder jaar organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN) een Provinciale aftrap met subsidie van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân.

meer

Fietsen rond de wereld

Op maandag 20 maart 2017 gaan ook dit schooljaar leerlingen uit Fryslân de uitdaging aan om in minder dan 80 dagen de wereld rond te fietsen. 180 enthousiaste leerlingen gaan de komende periode deze virtuele fietstocht maken.

meer

Kennisdag regio Noord

Hoe keren we het tij, nu het aantal verkeersslachtoffers stijgt. Dat is een van de onderwerpen die centraal staat op de jaarlijkse Kennisdag van VVN.
Divera Twisk van de SWOV onderstreepte het belang van verkeersveiligheidsbevordering door een gezamenlijke aanpak. De vrijwilligers van VVN leveren met de uitvoering van lokale projecten en acties een belangrijke verkeersveiligheidsbijdrage aan de kennis en vaardigheden van onder andere kinderen en senioren.
Elke jaar organiseert VVN voor al haar vrijwilligers, verkeersouders en verkeersbrigadiers een bedankdag op een inspirerende locatie waarbij kennis opgefrist kan worden en de ledenvergadering gehouden worden. Elk jaar in één van drie noordelijke provincies. Dit jaar dus in Drenthe en volgend jaar is Fryslân aan de beurt.
Maar liefst 250 vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland kwamen vandaag bijeen op de jaarlijkse Kennisdag. In Wildlands konden de vrijwilligers kiezen uit een aantal workshops om hun kennis bij te spijkeren van het werven van nieuwe vrijwilligers tot het innoveren binnen projecten. Aansluitend werden de ledenvergaderingen gehouden waar ook het werven van vrijwilligers aan bod kwam. Net als veel verenigingen heeft ook VVN te maken met een vergrijst vrijwilligersbestand en is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anouck Veenstra via a.veenstra@vvn.nl of 06-21287932

meer